+420 724 377 412

Olomoucká aglomerace

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol
 • Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení
 • Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce
 • Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů
 • Poradenství pro malé a střední podniky
 • Revitalizace brownfieldů
 • Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu
 • Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti
 • Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury
 • Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu
 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
 • Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy
 • Zvyšování bezpečnosti v dopravě
 • Pořízení vozidel pro přepravu osob
 • Předcházení vzniku odpadů
 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • Rozvoj kulturního dědictví