+420 724 377 412

Ostravská aglomerace

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a III. Třídy
 • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel
 • vznik a rozvoj sociálního podnikání
 • infrastruktura základních škol
 • infrastruktura středních a vyšších odborných škol
 • infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • výstavba a modernizace přestupních terminálů a parkovací systémy
 • zpracování odpadů, třídící linky
 • rozvoj kulturního dědictví
 • předaplikační výzkum
 • dlouhodobá mezisektorová spolupráce
 • inovační výkonnost podniků
 • služby infrastruktury, inkubátory, cowork  
 • konkurenceschopnost podniků
 • infrastruktura pro podnikání
 • školicí střediska
 • podpora zaměstnanosti
 • elektrické trakce ve městech
 • telematika pro IAD