+420 724 377 412

Plzeňská aglomerace

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla
 • Terminály
 • Cyklodoprava
 • Sociální bydlení
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
 • Infrastruktura základních škol
 • Infrastruktura středních a vyšších odborných škol
 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce