+420 724 377 412

Ústí n. Labem – Chomutov

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

 • Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí
 • Obnova a pořízení vozového parku MHD
 • Zpracování analýzy rizik kontaminovaných lokalit
 • Rozvoj VVI center předaplikačního výzkumu
 • Rozvoj VVI center dlouhodobé mezisektorové spolupráce
 • Infrastruktura středních škol
 • SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru
 • Infrastruktura sociálních služeb na podporu zaměstnanosti soc. vyloučených osob
 • Prostupné zaměstnávání soc. vyloučených osob
 • Infrastruktura sociálního bydlení
 • Infrastruktura pobytových sociálních služeb
 • Metodika dostupného sociálního bydlení
 • Asistence prevence kriminality
 • Protidrogová prevence