+420 724 377 412

Hradecko-pardubická aglomerace

V daném lokalitě budete mít možnost vyčerpat dotace na následující témata:

  • Terminály
  • Nízkoemisní a bezemisní vozidla
  • Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění
  • Muzea
  • Paměťové instituce a kulturní památky
  • Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
  • Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně multimodálních spojí a letištní infrastruktury
  • Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení